MOC, KTÓRA ZMIENIA ŚWIAT (Bill Johnson)

34,90 

SKU: ISBN 978-83-64675-18-8 Kategoria:

MOC, KTÓRAZMIENIA ŚWIAT

Tworzenie wiecznego wpływu tu i teraz


O czym marzy Bóg?

Pamiętam, jak ponad dziesięć lat temu stałem przy ścianie w kościele, w którym odbywało się całodniowe spotkanie modlitewne. Dopiero co spotkałem pastora o imieniu Mike, z którym korespondowałem mailowo. Mike był pastorem wspaniałego kościoła w mieście Utica, w stanie Nowy Jork. Przysunął się do mnie i powiedział: „Bill, Bóg szuka miasta, które będzie należało w całości do Niego. Kiedy je znajdzie, to miasto wywoła efekt domina w całym kraju”. Moje oczy zabłysły.

Odpowiedziałem, że wierzę, iż dotyczy to mojego miasta, Redding w Kalifornii. Mike powiedział to samo odnośnie swojego miasta. Oczywiście to nie był wyścig pomiędzy miastami. To był wyścig z uciekającym czasem. Jakieś pół godziny później stałem nieopodal w tym samym rzędzie z pewną kobietą, którą znałem już od kilku lat. Była prorokinią.

Podeszła do mnie i powiedziała: „Bill, Bóg szuka miasta, które będzie należało w całości do Niego. A kiedy już je znajdzie, to miasto wywoła efekt domina w całym kraju”. To było słowo w słowo to samo, co Mike powiedział mi przed trzydziestoma minutami. Moje serce zaczęło płonąć, świadome, że właśnie dane mi było poznać fragment Bożego serca.

Takie wydarzenia są czymś więcej niż tylko miłym zbiegiem okoliczności. Są czymś więcej niż słowem zachęty, które ma pomóc nam na naszej drodze usianej trudnościami. Te słowa są wspaniałą deklaracją serca Boga, które niosą zaproszenie do wypełnienia Jego pragnienia. Już od jakiegoś czasu nosiłem w sobie marzenie o przemianie mojego miasta, jednak dopiero od tamtego wydarzenia mój sposób myślenia zmienił się na zawsze.

(fragment książki)

 

Czym jest pełnia?

Stary i Nowy Testament podają dwie całkowicie odmienne koncepcje tego, jak wygląda całkowite napełnienie Duchem Świętym.

Czy one wzajemnie sobie zaprzeczają?

Czy to raczej przykład diamentu osadzonego w oprawie zaprojektowanej przez Boga, gdzie dwie niezwykłe definicje tak naprawdę uzupełniają się i dopełniają?

Oczywiście jestem przekonany, że ta druga odpowiedź jest prawidłowa. Biblia po raz pierwszy wspomina o tym w sposób, który sprawia, że reszta Pisma uzupełnia to i potwierdza. Pierwsze słowa na ten temat są jak palik, który wbity ma służyć jako punkt odniesienia podczas mierzenia. Pierwsza wzmianka na temat bycia napełnionym przez Ducha Świętego przedstawia jeden z najwspanialszych przykładów tej zasady. Jeśli tylko w odpowiedni sposób będziemy się z tym obchodzić, to zostaniemy użyci by być pokoleniem przynoszącym przemiany. Spójrzmy na werset Starego Testamentu, który po raz pierwszy mówi o napełnieniu przez Ducha Świętego. Kiedy nadszedł czas, by Mojżesz zbudował Namiot Zgromadzenia na pustyni, potrzebował do tego niezwykłego daru, który miał źródło w pełni Bożej obecności:

 

Pan przemówił do Mojżesza tymi słowy: spójrz,wezwałem imiennie Besalela, syna Uriego, syna Chura z plemienia Judy, i napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, pomysłowością, rozeznaniem i zręcznością w każdym rzemiośle. Dzięki temu potrafi on obmyślić plan, zna się na pracach w złocie, srebrze oraz brązie, umie obrabiać i oprawiać kamienie, nieobca mu obróbka drewna – słowem, potrafi wykonać najbardziej kunsztowną robotę.

2 Księga Mojżeszowa 31:1–5

Wszystkie te rzeczy, które według tego wersetu są manifestacją pełnego napełniana Duchem Świętym — zrozumienie, wiedza i zręczność — są związane z wyrażeniem mądrości, o której mówi Księga Przypowieści Salomona. Mądrość zamanifestowana w naszym życiu oraz przez nasze życie, jest jedną z największych potrzeb dzisiejszego świata. Taka mądrość, objawiona przez nas, oddaje naturę Boga w sposób, który zaspokaja wołania ludzi i ich serc o poznanie niebiańskiego Ojca.

Nowy Testament mówi o Jezusie i o Jego pragnieniu zbudowania miejsca Jego wiekuistego odpoczynku (zob. Ewangelia Mateusza 16:18; List do Efezjan 2:19–22).

On pragnął budować to razem z pokoleniami, których dary pochodzić miały z pełni Jego obecności:

Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was zstąpi, i będziecie Mi świadkami tu, w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii — i aż po najdalsze krańce ziemi. Dzieje Apostolskie 1:8

A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli jakby języki ognia. Rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał. Dzieje Apostolskie 2:1–4

 

Manifestacja Boga w i nad życiem Jego ludzi może przynieść na ziemię to, co sama mądrość nie jest w stanie zapewnić — rozwiązania na wszystko, co jest niemożliwe dla ludzi w tym życiu. Jezus przyszedł, by objawić Ojca i z każdym uzdrowieniem, uwolnieniem i przebaczeniem grzechów, manifestował naturę Dobrego Ojca (zob. Ewangelia Jana 10:37–38; 17:4).

 

(fragment książki)

 

Waga 0,4 kg
Shopping Cart