KOMENTARZ DO NOWEGO TESTAMENTU (John MacArthur)

119,99 

SKU: ISBN 978-83-952111-0-2 Kategoria:

Całościowe spojrzenie na Nowy Testament w jego kontekście historycznym i kulturowym pozwala zrozumieć przesłanie tych natchnionych ksiąg Pisma Świętego każdemu, kto pragnie je poznawać.

Pozycja ta stanowi owoc kilkudziesięciu lat studiowania Słowa Bożego i jego wykładania z kazalnicy oraz w licznych publikacjach autora.

Zarówno rozpoczynający swą lekturę Biblii, jak i jej wytrawny czytelnik skorzy stają z tego skondensowanego wykładu każdego fragmentu Nowego Testamentu, werset po wersecie – tak w ramach osobistego rozwoju duchowego, jak i służby nauczania innych czy kaznodziejstwa.

Autor to wyrazista postać na scenie amerykańskiego i światowego protestantyzmu, do którego reformacyjnych źródeł często się odwołuje, broniąc wartości fundamentalnych w konfrontacji z fałszywą nauką.

 

Waga2.5 kg