KOMENTARZ BIBLIJNY DO NOWEGO TESTAMENTU

145,00 

SKU: ISBN 83-85391-26-6 Kategoria:

Szanowny Czytelniku,

Oddajemy w Twoje ręce pierwszy polski przekład popularnego komentarza biblijnego do Nowego Testamentu. Brak takiej pozycji był od wielu lat odczuwalny w kręgu ewangelikalnych chrześcijan w Polsce. Większość z nich, chcąc lepiej poznać tajemnice Bożego Słowa, musiała uciekać się do całego szeregu wydawnictw w obcych językach, przede wszystkim do bogatej literatury anglojęzycznej.

„Komentarz biblijny do Nowego Testamentu” ma wypełnić tę lukę. Jego autorem jest William McDonald, wieloletni nauczyciel i wykładowca biblijny, autor wielu książek – kilka z nich ukazało się już w języku polskim. Przygotowany przez niego komentarz został dobrze przyjęty w kręgach chrześcijan, świadczyć o tym może chociażby przekład na dziewiętnaście języków.

Celem Komentarza nie jest naukowy wykład Słowa Bożego. Adresatem Komentarza jest chrześcijanin, któremu potrzebna jest pozycja, w której znajdzie przystępne i jasne wytłumaczenie nurtujących go fragmentów Pisma Świętego. Oczywiście Komentarz nie może odpowiedzieć wyczerpująco na wszystkie pytania pojawiające się w trakcie studium Słowa Bożego, na pewno może jednak udzielić wskazówek i ukierunkować dalsze poszukiwania. Jego głównym przeznaczeniem jest pomoc w przygotowaniu kazań, wykładów i studium biblijnego dla grup domowych, może być również pomocny pracownikom wśród dzieci i młodzieży. Oprócz samego wykładu Nowego Testamentu, przydatne mogą się także okazać dodatkowe materiały zamieszczone w suplemencie: mapy, diagramy, plansze, różne opracowania (harmonia ewangelii, proroctwa mesjaniczne) jak również słownik imion i nazw biblijnych, występujących w pismach Nowego Testamentu.

Komentarz prezentuje wykład myśli i zrozumienia Słowa Bożego Williama McDonalda. Jako taki, nie powinien być utożsamiany z samym Pismem Świętym – uważny i krytyczny Czytelnik na pewno znajdzie fragmenty, które skłonią go do zastanowienia się nad własnymi poglądami na zagadnienia biblijne, które spowodują przewartościowanie dotychczasowych przekonań, ale również takie, z którymi nie będzie się zgadzał. Podobne myśli pojawiały się przy pracy nad wydaniem Komentarza, niemniej jednak ufamy, że odpowiednie i trzeźwe podejście do prezentowanych poglądów na pewno będzie wzbogaceniem dla każdego Czytelnika.

Chcielibyśmy również poinformować, że w przygotowaniu znajduje się „Komentarz do Starego Testamentu” tego samego autora – naszym pragnieniem jest zapewnienie polskim Czytelnikom całościowego, kompletnego i spójnego Komentarza do całego Pisma Świętego.

Naszą modlitwą jest, aby ogromny trud, włożony zarówno w opracowanie komentarza jak i jego tłumaczenie i wydanie w polskiej szacie językowej, zgodnie z obietnicą Pisma Świętego nie poszedł na marne:

„A tak, bracie moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu” (IKor 15,58).

Redakcja

William MacDonald

Znany nauczyciel biblijny; przez wiele lat był wykładowcą i rektorem Emmaus Bibie College w Oak Park, Illinois, USA. Jest autorem ponad 60 publikacji: książek, kursów korespondencyjnych i komentarzy biblijnych. W języku polskim ukazały się następujące pozycje: „Chrystus umiłował Kościół”, „Co to znaczy być prawdziwym uczniem Chrystusa?” i „Pomyśl o swojej przyszłości”.

„Komentarz biblijny do Nowego Testamentu” został wydany w 17 językach. Komentarz przybliża czytelnikowi bogactwo Pisma Świętego. Został napisany z myślą o ludziach zainteresowanych studiowaniem Biblii, usługujących Słowem Bożym, studentów Seminariów Biblijnych, pracowników wśród dzieci, liderów młodzieżowych. Dzięki informacjom o kontekście historycznym i geograficznym czytelnik będzie w stanie lepiej zrozumieć tekst biblijny. Komentarz może być pomocny zarówno w osobistym rozważaniu Słowa Bożego, jak też w przygotowaniu studium biblijnego, czy też lekcji biblijnych mających na celu nauczanie innych.

W suplemencie czytelnik znajdzie sporo materiału uzupełniającego wiedzę biblijną: zestawienie proroctw mesjanicznych, harmonię czterech Ewangelii (synopsę), słownik imion i nazw występujących w księgach Nowego Testamentu oraz mapki i diagramy.

Waga1.2 kg
Shopping Cart