KINO BEAT GENARATION

30,00 

SKU: ISBN: 978-83-7505-737-9 Kategoria:

Beat Generation jest formacją kulturową, której znaczenie dla rozwoju neoawangardy i alternatywnej kultury II połowy XX wieku jest trudne do przecenienia. I o ile ona sama stała się już wielokrotnie obiektem refleksji, to wyrastające z jej doświadczeń kino zaszczyt ten spotykał niepomiernie rzadziej. Urszula Tes nie ogranicza jednak swych badań do filmu. W kolejnych częściach książki poddaje refleksji sam fenomen Beat Generation oraz twórczość filmową postrzeganą jako jej część, jak również analizuje filmy należące do kinematograficznego głównego nurtu, zewnętrzne wobec analizowanej formacji, powstałe jednak w efekcie inspiracji ze strony Beat Generation, bądź też w swoistej z nią polemice. W ten sposób autorka tworzy rodzaj monografii zjawiska wskazanego w tytule. Urszula Tes nie tylko w przekonywający sposób dowodzi trafności swej tezy o głębokim zakorzenieniu analizowanych dzieł w estetyce i ideologii Beat Generation, nie tylko przedstawia ich interesujące, nowatorskie w wielu punktach interpretacje, ale także pozwala dzięki swym analizom spojrzeć w odnowiony sposób na historię amerykańskiej awangardy filmowej. 
Prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński

Urszula Tes – filmoznawczyni, autorka książki Kino Johna Cassavetesa (Kraków 2003) i artykułów o kinie autorskim oraz o artystkach awangardowych (m.in. Mai Deren), wykładowczyni WSFP „Ignatianum” i ASP w Krakowie, współorganizatorka Festiwalu Filmu Filozoficznego

Waga0.3 kg
Shopping Cart