KIM JEST EWANGELIKALNY CHRZEŚCIJANIN

11,54 

SKU: ISBN: 978-83-925126-6-0 Kategoria:

…Podkreślam tutaj subtelność zachodzących zmian. Podobnie jak kiedyś, tak i dzisiaj. Niektórzy ludzie jednak powiadają: „Ależ pan przesadza; ci ludzie nadal zdecydowanie afirmują chrześcijaństwo; jakim prawem mówi pan, że oni się zmieniają?” Odpowiadam na to stwierdzając, że zmiany te pojawiają się w subtelny sposób. Pozwólcie jednak, że coś dopowiem.

Ów rodzaj zmiany cechuje się jeszcze czymś, co można dowieść na podstawie okresu począwszy od Nowego Testamentu aż po czasy współczesne. Z początku zmiany zachodzą przeważnie na obrzeżach, nie zaś w centrum. Na tym częściowo polega niezauważalność całego zjawiska. Nie dostrzegamy, by ludzie nagle zmieniali swoje przekonania na temat zasadniczych prawd. Różnicę zaczynamy widzieć w czymś, co znajduje się na zewnątrz. Skoro tam zwykle następuje zmiana, niektórzy twierdzą, że nie nastąpiła ona w ogóle. Mówią: „Ci ludzie mają słuszność w kwestiach zasadniczych”. Tak jednak nie jest. Wprawdzie zmiana może zacząć zachodzić gdzieś na zewnątrz – na pograniczu – sprawa jest poważna, gdyż prawda chrześcijańska tworzy spójną jedność.

Chwalebność chrześcijańskiej prawdy polega na tym, że choć składa się z wielu części, każda z nich pozostaje we wzajemnym związku. To, co apostoł mówi o kościele w 1 Liście do Koryntian 12, przyrównując go do ciała, dotyczy również całego obszaru chrześcijańskiej wiary. Każdy jej fragment ma związek z jakimś innym. W rezultacie, jeśli dokonamy z pozoru niewielkiej zmiany, gdzieś na pograniczu, wkrótce jej skutki dadzą się odczuć nawet w centrum. Jak więc już wspomniałem, zasadę tę można z łatwością zilustrować przy pomocy długiej historii chrześcijańskiego kościoła…

Waga0.2 kg
Shopping Cart