KIEDY ZNÓW PRZYJDZIE CHRYSTUS?

25,00 

SKU: ISBN 978-83-7516-224-0 Kategoria:

Przekaz biblijny o końcu świata

Wiele sekt twierdzi, ze potrafi obliczyć czas nadejścia końca świata. Czy w oczekiwaniu na bliskie przyjście Jezusa żyli również jego uczniowie? Karl Jaroš, wybitny orientalista i biblista, wyrusza tropem mitów i prawd, spekulacji i faktów teologicznych, aby pokazać, co tak naprawdę mówi na ten temat Biblia.
 
Dowodzi na podstawie tekstów Starego Testamentu i pokrewnych, że Nowy Testament nie zawiera błędnych przepowiedni ani nie dostarcza argumentów dla fałszywych obietnic zbawienia i siania obaw związanych z nadejściem końca świata. Wiara pierwszych uczniów Jezusa nie różniła się od wiary dzisiejszych chrześcijan – wraz z przyjściem Jezusa na świat rozpoczęła się epoka zbawienia; Jezus powróci, nikt jednak na ziemi nie wie, kiedy to nastąpi. Rozważania autora uzupełnione zostały ciekawym omówieniem tradycji eschatologicznej w islamie oraz słowniczkiem najważniejszych, związanych z tematem pojęć.
 
Karl Jaroš, ur. 1944 w Wiedniu, studiował filozofię, teologię, biblistykę Starego Testamentu, historię islamu i archeologię Palestyny na uniwersytetach w Linzu, Grazu, Fryburgu i Jerozolimie. Wykładał biblistykę Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym uniwersytetu w Linzu, a obecnie wykłada historię religii i kultury Palestyny oraz epigrafikę fenicką i starohebrajską w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego. W ostatnich latach opublikował następujące prace: Jesus von Nazaret. Geschichte und Deutung (Jezus z Nazaretu. Historia i interpretacja, 2000), In Sachen Pontius Pilatus (W kwestii Poncjusza Piłata, 2002), Inschriften des Heiligen Landes aus vier Jahrtausenden (Inskrypcje z Ziemi Świętej z okresu czterech tysiącleci, CD-ROM 2002), Das Neue Testament nach den ältesten griechischen Handschriften (Nowy Testament według najstarszych rękopisów greckich, CD-ROM 2006), Das Neue Testament und seine Autoren. Eine Einführung (Nowy Testament i jego autorzy. Wprowadzenie, 2008).


Waga0.25 kg