KAZNODZIEJSTWO (Alger M. Fitch)

26,00 

Biblijna teologia zwiastowania Słowa Bożego

SKU: ISBN 83-909330-5-5 Kategoria:

Książka Algera M. Fitcha prezentuje nauczanie na temat osoby, służby i posłannictwa chrześcijańskiego kaznodziei. Napisana przez doświadczonego sługę Ewangelii, w doskonały sposób łączy jego dogłębną znajomość Pisma Świętego z bogatym osobistym doświadczeniem.

Kaznodziejstwo jest właściwie zbiorem szczególnych kazań skierowanych do osób zwiastujących Boże Słowo. Czytelnik znajdzie tu rozdziały poświęcone samej idei kaznodziejstwa (i jej korzeni w osobie Boga i służbie Jezusa), osobie kaznodziei, jego przesłaniu, motywom przyświecającym zwiastowaniu, metodom służby kaznodziejskiej i miejscom, gdzie jest ona sprawowana. Dodatkowo książka zawiera omówienie wybranych przykładów kazań, które możemy znaleźć w Nowym Testamencie.

Ze względu na swój charakter pozycja ta może spełniać podwójną rolę. Może służyć jako podręcznik służby kaznodziejskiej, prezentujący ją z możliwie najbardziej biblijnej i praktycznej perspektywy. Może stać się również źródłem inspiracji i zachęcenia dla osób już taką służbę sprawujących lub pragnących ją rozpocząć.

Ufamy, że książka Algera M. Fitcha stanie się stałym elementem naszych seminariów i szkół biblijnych oraz znajdzie się na biurku każdego pastora i kaznodziei.

Waga 0,3 kg
Shopping Cart