JEZUS Z NAZARETU (Benedykt XVI, Joseph Ratzinger)

24,99 

SKU: ISBN: 978-83-60725-22 Kategoria:

Książka dotyczy fundamentu wiary każdego chrześcijanina – osoby Jezusa Chrystusa. Jest odpowiedzią na współczesny kryzys wiary i zaufania. W rzeczywistości zagubienia współczesnego świata, które obejmuje również postrzeganie osoby Jezusa z Nazaretu, Benedykt XVI z niezwykłą siłą ukazuje współczesnemu człowiekowi kim na prawdę był i jest Jezus Chrystus jako człowiek, Syn Boży i Zbawiciel. Dlatego wnikliwa lektura książki jest niezbędna dla współczesnego chrześcijanina.

Książka o Jezusie, którą chcę teraz oddać w ręce czytelników, jest owocem mojej długiej wewnętrznej drogi.
Rysa dzieląca „historycznego Jezusa” od „Chrystusa wiary” w ciągu ostatnich 50 lat stawała się coraz głębsza i te dwie rzeczywistości coraz bardziej oddalały się od siebie.
 Sytuacja ta jest dramatyczna dla wiary, ponieważ właściwy punkt odniesienia staje się niepewny: zachodzi obawa, że wewnętrzna przyjaźń z Jezusem, do której przecież wszystko się sprowadza, trafia w próżnię.

Chciałem podjąć się próby ukazania Jezusa Ewangelii, jako autentycznego Jezusa, jako „Jezusa historycznego” we właściwym znaczeniu tego określenia. Jestem przekonany i żywię nadzieje, że także czytelnik będzie mógł zauważyć, iż postać ta jest bardziej logiczna i – również z historycznego punktu widzenia – o wiele bardziej zrozumiała, niż rekonstrukcje, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich dziesięcioleciach.
 Postać Jezusa w rzeczywistości rozsadza wszystkie dostępne kategorie i można ją zrozumieć tylko w perspektywie tajemnicy Boga.
Właściwie nie muszę nawet mówić, że książka ta żadną miarą nie jest wypowiedzią Nauczycielskiego Urzędu, lecz stanowi jedynie wynik mojego osobistego szukania „oblicza Pana” (zob. Ps 27,8). Zatem każdemu wolno mieć przeciwne zdanie. Czytelniczki i czytelników proszę tylko o odrobinę sympatii, bez której niemożliwe jest jakiekolwiek zrozumienie

fragment wstępu Benedykta XVI

,,Przyzwyczailiśmy się do książek papieża Jana Pawła II. Ale tak sformułowanego Autorstwa i tak opracowanego materiału nie mieliśmy. Potężna monografia „Jezus z Nazaretu” jest niezwykłym darem dla Kościoła i rodziny ludzkiej. Wybitny współczesny teolog, który jest Papieżem ukazuje nam nie tylko życie Jezusa Chrystusa, ale czyni to w kontekście problemów współczesnych ludzi”

Arcybiskup Tadeusz Gocłowski
Metropolita Gdański

Waga0.3 kg