JAN ŁASKI 1499-1560. W PIĘĆSETLECIE URODZIN

42,00 

SKU: ISBN 83-86951-83-4 Kategoria:

SPIS TREŚCI
Wstęp (Wojciech Kriegseisen)
Halina Kowalska-Kossobudzka: Wpływ Jana Łaskiego na kształtowanie się reformacyjnego Kościoła w Małopolsce
Henryk Gmiterek: Jan Łaski a problem unii kalwinistów małopolskich z braćmi czeskimi z XVI wieku
Maria Bogucka: Prusy Królewskie jako teren styku wielu kultur i wpływ tego zjawiska na rozwój reformacji. Przykład Gdańska
Janusz T. Maciuszko: Jan Łaski a Confessio Augustana
Peter Bietenholz: Concordia Christiana. Myśl Erazma a rzeczywistość polska. Spotkania i korespondencja Erazma z Polakami
Mihály Balázs: Jan Łaski a antytrynitarze siedmiogrodzcy
Max Engammare: Nowy Testament Erazma z adnotacjami Jana Łaskiego
Philippe Denis: Od Jana Łaskiego do Jeana Morely. Ciągłość i zmiana w szesnastowiecznej eklezjologii reformowanej
Jasper Vree: Wydania dzieł Jana Łaskiego, szczególnie jego Opera omnia wydane przez Abrahama Kuypera, w kontekście historycznym
Skorowidz osób

Waga0.35 kg
Shopping Cart