JAK ZACHĘCIĆ DZIECKO DO NAUKI

19,00 

SKU: ISBN 83-7146-098-8 Kategoria:

Wewnętrzny zapał do nauki u małego dziecka wyrasta głównie z bliskiej i pe łnej miłości relację ze swoimi rodzicami. Jeśli więź między rodzicami i dzieckiem jest słaba, ż adne programy edukacyjne i szkolne reformy nie zachęcą go do nauki. Niezaspokojone potrzeby emocjonalne będą blokowały w dzieciach chęć uczenia się. Dziecku, które jest gł odne miłości, akceptacji i uwagi ze strony swoich rodziców, brakuje sił do stawiania czoła wyzwaniom w szkole.
Badania przeprowadzone na najlepszych uczniach w jednej ze szkół średnich w Kalifornii wykazały, że dzieci, których rodzice interesowali się nimi od najmłodszych lat, dobrze sobie radziły z nauką, zdobywały wysokie oceny i najlepsze świadectwa. Rodzice dzieci odnoszących sukcesy są zaangażowani w ich życie. Rozmawiają między sobą o ich problemach i są dalecy od zbyt permisywnego stylu wychowania, który może się objawiać na przykład zbyt wczesnym przyzwoleniem na randki, późne powroty do domu czy zbyt szybki dostęp do samochodu. Z drugiej strony nie są też przesadnie surowi czy nadopiekuńczy. Po prostu ustalają jasne reguły zachowań. Okazują prawdziwe zainteresowanie życiem swoich dzieci, zarówno w szkole, jak i poza nią. Czynią swoje rodzicielstwo priorytetem, spędzając ze swoimi dziećmi mnóstwo czasu.
Bezpieczna relacja rodzice – dziecko jest najważniejszym elementem dla samooceny dorastającego młodego człowieka. Młodzi mają wówczas o sobie dobre mniemanie, posiadają lepszą motywację do nauki i do życia. Jeśli postrzegają siebie w dobrym świetle, mogą stawiać sobie coraz wyższe cele oraz podejmować ryzyko niezbędne w zdobywaniu wiedzy. Co więcej – zmierzają do wyznaczonych celów także wówczas, gdy napotykają przeszkody.

Waga0.25 kg
Shopping Cart