IKONY EWOLUCJI. Nauka czy mit? (Jonathan Wells) twarda okładka

55,00 

SKU: ISBN 978-83-66233-01-0 Kategoria:

Autorem książki jest amerykański biolog Jonathan Wells. Pierwsze, anglojęzyczne wydanie ukazało się w 2000 roku nakładem wydawnictwa Regnery Publishing. Prezentowana publikacja stanowi analizę dziesięciu najbardziej znanych świadectw, które – w powszechnej opinii – potwierdzają słuszność darwinizmu. Wells zwraca uwagę, że wiele środowisk traktuje przywołane przykłady jako ikony ewolucji. W swojej książce podejmuje on różnorodne zagadnienia, omawiając m.in.: darwinowskie drzewo życia sporządzone na podstawie odkrytych skamieniałości, homologię kończyn kręgowców, rysunki Ernsta Haeckela ukazujące podobieństwa między embrionami różnych form życia, skamieniałość archeopteryksa, a także znane zięby Darwina z wysp Galapagos. Wells podkreśla, że przedstawione ikony ewolucji są niezgodne z danymi empirycznymi, a także wskazuje, że niektóre zostały nawet celowo sfałszowane. Autor publikacji bardzo wiele uwagi poświęca rysunkom Haeckela, które – w opinii amerykańskiego biologa – zostały sporządzone w taki sposób, aby uwiarygodnić teorię Darwina.

Wells zastanawia się, dlaczego ryciny niemieckiego badacza nadal pojawiają się w akademickich podręcznikach do biologii, skoro już dawno ustalono, że ich treść jest niezgodna z rzeczywistością. Zdaniem autora Ikon ewolucji zaistniała sytuacja wynika z bezkrytycznego stanowiska wobec teorii ewolucji Darwina. Amerykański uczony twierdzi, że zdyskredytowane ikony należy albo wykreślić z podręczników, albo zachować je w formie przykładów dawnych świadectw na rzecz darwinizmu, które obecnie nie mogą być traktowane jako wiarygodne dane empiryczne. Jeżeli omawiane przykłady staną się jedynie częścią historii nauki, to, jak zastanawia się Wells, jaka jest rzeczywista wartość darwinizmu, skoro jego najważniejsze ikony nie świadczą o tym, o czym świadczyć powinny?

Publikacja stanowi analizę najbardziej znanych przypadków, które – w powszechnej opinii – potwierdzają słuszność darwinizmu, i które są traktowane jako “ikony ewolucji”. (Są to m.in darwinowskie drzewo życia, homologia kończyn kręgowców, rysunki Ernsta Haeckela ukazujące podobieństwa między embrionami różnych form życia, skamieniałość archeopteryksa, a także zięby z wysp Galapagos.)

Autor książki omawia te przypadki, wykazując błędy w ich interpretacji, pokazując niezgodność z danymi empirycznymi, a także wskazując, że niektóre zostały celowo sfałszowane. “ Jonathan Wells wyraźnie wskazuje, że podręcznikowe przykłady wybrane przez samych darwinistów jako filary ich teorii – są nieprawdziwe lub wprowadzają w błąd. Rodzi się pytanie o standardy naukowe darwinistów. Dlaczego mielibyśmy wierzyć innym podawanym przez nich przykładom?” – pisze dr. M.J. Behe, profesor nauk biologicznych Uniwersytetu Lehigh, autor książki Czarna Skrzynka (przygotowywana do wydania polskiego).

Jonathan Wells autor jest doktorem biologii universytetu Yale i Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, członkiem Discovery Institute, kilku towarzystw naukowych i autorem wielu publikacji w czasopismach akademickich.

Waga1 kg
Wydawca

En Arche

Shopping Cart