FORMA I CAŁKOWITY PORZĄDEK KOŚCIELNEGO POSŁUGIWANIA

63,00 

SKU: ISBN 83-89100-47-9 Kategoria:

Edycja krytyczna szesnastowiecznego dzieła.
Zawiera tekst Judith Becker o Janie Łaskim i jego dziele
w językach polskim i niemieckim.

Spis treści
Przedmowa (ks. bp Marek Izdebski)
Od wydawcy (Aleksandra Sękowska)
Wstęp (Janusz T. Maciuszko)
Wykaz skrótów ksiąg biblijnych
Forma i całkowity porządek kościelnego posługiwania
Najjaśniejszemu i Najmożniejszemu Władcy i Panu, Zygmuntowi Augustowi, z Bożej łaski Królowi Polskiemu, Wielkiemu Księciu Litewskiemu, Panu Rusi, całych Prus i Mazowsza itd., Panu memu Miłościwemu oraz Prześwietnemu Jego Senatowi i wszystkim stanom Królestwa, Panom i Patronom moim, a także wielce czcigodnym braciom
Indeks rzeczy godnych pamięci
Forma i całkowity porządek kościelnego posługiwania w Kościele cudzoziemskim, zwłaszcza zaś niemieckim, ustanowionym w Londynie, w Anglii, przez najpobożniejszego władcę Anglii etc. króla Edwarda VI w roku 1550
Przedmowa
O ministrach Kościoła cudzoziemskiego w Londynie
O poszczególnych częściach publicznej posługi w zborach cudzoziemskich w Londynie
O dyscyplinie kościelnej i jej stosowaniu w Kościele cudzoziemskim w Londynie
O publicznych suplikach Kościoła
O zawieraniu małżeństw w zborze niemieckim
O nawiedzaniu chorych w zborze niemieckim
O obrządku grzebania zmarłych
Posłowie do czytelnika
Odpis przywileju królewskiego
Judith Becker: Jana Łaskiego Forma ac ratio ? rozważanie krytyczno-historyczne (tłum. Bożena Pospiszył)
Judith Becker: Johannes a Lascos Forma ac ratio ? ein historisch-kritische Betrachtung
Indeks nazwisk (Agnieszka Karwowska)

Waga0.4 kg
Shopping Cart