EWANGELIKALNY PROTESTANTYZM W POLSCE U PROGU XXI STULECIA (red. Tadeusz J. Zieliński)

25,00 

SKU: ISBN: 83-920164-3-2 Kategoria:

Wspólnym staraniem Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie i Wydawnictwa Credo w Katowicach ukazała się praca zbiorowa pt. Ewangelikalny protestantyzm w Polsce u progu XXI stulecia. Jest ona pokłosiem cieszącego się dużym zainteresowaniem sympozjum naukowego z października 2003 r. poświęconego tematowi: Ewangelikalizm polski – jaka czeka go przyszłość? Jej współautorami są pracownicy naukowi z różnych ośrodków akademickich, profesjonalnie zajmujący się tytułową tematyką.

Książka ukazała się w serii ”Rozprawy i materiały Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie”. Redaktorem naukowym tomu jest prof. Tadeusz J. Zieliński.

Na tom składają się następujące materiały:

Table of Contents
Tadeusz J. Zieliński, Wprowadzenie: Pytania o przyszłość ewangelikalizmu polskiego
Zbigniew Pasek, Wspólnoty ewangelikalne we współczesnej Polsce
Krzysztof Brzechczyn, Zmiana postawy katolickiej większości wyznaniowej wobec środowiska ewangelikalnego w Polsce na przykładzie Kościoła baptystycznego. Przeszłość i perspektywy rozwojowe
Noemi Modnicka, Polskie społeczności ewangelikalne jako ”Kościoły wyboru” w ”społeczeństwie losu”
Wojciech Gajewski, Dynamika ewangelikalizmu polskiego. Krytyczne spojrzenie z uwzględnieniem perspektywy pentekostalnej
Mirosław A. Patalon, Jedność Kościoła w XXI wieku. Propozycje dla polskich chrześcijan w perspektywie pytania o przyszłość rodzimego ewangelikalizmu
Mirosław Marczak, Przyszłość polskiego ewangelikalizmu w kontekście jego reformacyjnych korzeni i perykopy 1 P 2,9
Tadeusz J. Zieliński, Hamulce i podniety rozwoju ewangelikalizmu polskiego u progu XXI stulecia. Studium w profilu teologiczno-systematycznym
Tadeusz J. Zieliński, Wybór polskiej bibliografii ewangelikalizmu
Wykaz skrótów
Noty o autorach
Notes on Authors

Waga0.3 kg
Wydawca

Credo

Shopping Cart