DZIEŃ SIĘ PRZYBLIŻYŁ (Manfred Uglorz)

34,90 

Dostępność: 2 w magazynie

SKU: ISBN: 9788363562786 Kategoria:

To zbiór kazań oparty na tekstach biblijnych II rzędu czytań liturgicznych. Zawiera kazania na wszystkie niedziele roku i dni świąteczne na nowy rok kościelny, czyli od 29 listopada 2015 roku do końca roku kościelnego 2016.
Autor, ks. prof. Manfred Uglorz, jest profesorem nauk teologicznych i biblistą. Zajmuje się teologią systematyczną, etyką i antropologią filozoficzną.

Fragmenty kazania na 1 niedzielę adwentu:
 Nadszedł adwent, każdego roku przypominający nam, że „noc przeminęła, a dzień się już przybliżył” i ciągle napominający nas: „odrzućmy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości”. Chociaż dzień się przybliżył – jak pisze apostoł Paweł – w świecie jest jeszcze wiele ciemności, bowiem jest w nim wiele nienawiści, zazdrości, nieszczerości, przemocy, gwałtu i przelewu krwi. Tyle jest w świecie ciemności, ile jest jej w nas. Dlatego Wielki Apostoł Narodów napomina: „Odrzućmy uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światłości”.
 To, co wydarzyło się w skali całej historii zbawienia i zostało opisane w słowach: „Noc przeminęła, a dzień się przybliżył”, w różnej postaci i formie dzieje się w nas. Każdy człowiek, jako grzechem skażona istota, podlega sferze ciemności i nocy, i tak długo znajduje się w polu oddziaływania złowrogich mu mocy, dopóki nie stanie się w Chrystusie nowym stworzeniem. Chrystus jest światłością. Życie w Chrystusie jest egzystowaniem w światłości dnia zbawienia.
 Adwent, chociaż jest wezwaniem do czujności i gotowości w oczekiwaniu na dzień Pański, to jest on – jak poznajemy z lekcji apostolskiej dzisiejszej niedzieli – również napomnieniem do życia w szczerej miłości braterskiej. Ale czym jest właściwie gotowość na przyjście Pana, czymże jest owo przepasanie szaty, o której mówi Jezus, jeśli nie działaniem, niesieniem pomocy, okazywaniem serdeczności i wdzięczności? Miłość wzajemna, miłość okazywana nie tylko w słowie, ale głównie w czynie jest ową świecą zapaloną, która symbolizuje oczekiwanie przyjścia Pana i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa oraz włożeniem codziennej szaty, w której winniśmy oczekiwać przyjścia Pana.
 Niechaj Bóg, który jest miłością, dopomoże nam wytrwać w nieobłudnej miłości, abyśmy, gdy Pan nasz przyjdzie, usłyszeli słowa: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata”(Mt 35,24).

Waga0.4 kg
Wydawca

Warto

Shopping Cart