DUCHOWOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA

99,99 

SKU: ISBN: 83-7168-649-8 Kategoria:

ZARYS 2000 LAT HISTORII, OD WSCHODU DO ZACHODU

Jest to pierwsza tego typu dzieło, które w pięknie ilustrowanej albumowej formie ukazuje bogactwo tradycji duchowej chrześcijaństwa. To pierwsze tego typu opracowanie na świecie, obejmujące wszystkie wspólnoty i Kościoły, które opierają się na dziele i nauczaniu Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Czerpiąc zarówno z tradycji wschodniej, jak i zachodniej, autorzy z różnych wspólnot chrześcijańskich przedstawiają fascynujący obraz ludzkiej tęsknoty za tym, co Boże na przestrzeni dziejów. Podkreślają wkład kluczowych postaci i odkrywają sposoby, w których chrześcijanie – od najdawniejszych czasów aż do chwili obecnej – próbują wyrażać i przeżywać najgłębsze prawdy swojej wiary.

Tytuły rozdziałów:

Ojcowie Kościoła

Duchowość celtycka i anglosaska

Święci i mistycy Europy Zachodniej

Wschodnia tradycja chrześcijańska

Duchowość Rosji

Tradycja protestancka w Europie

Katoliccy święci i reformatorzy

Duch anglikański

Tradycja prtestancka w Ameryce

Duchowość XX wieku

Waga1 kg
Shopping Cart