DUCHOWOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA tom I

39,00 

SKU: ISBN: 978-83-233-2979-4 Kategoria:

Początki do XII wieku

Walorem książki jest również jej wymiar ekumeniczny. Zaprezentowane w niej zostały różne tradycje duchowości: prawosławna, katolicka i protestancka. Czytelnik uzyskuje w ten sposób nie tylko w miarę pełny obraz duchowości chrześcijańskiej, lecz także może znaleźć elementy, które służą wzajemnemu ubogaceniu poszczególnych tradycji. (…) Niewątpliwą zasługą tej publikacji jest również odrzucenie negatywnych konotacji pojęcia >duchowość<, jakim ulega często współczesny człowiek. Duchowość chrześcijańska ukazana została nie jako pesymistyczna i antymaterialna wizja świata, lecz jako teocentryczna koncepcja obecności człowieka w świecie materialnym, gdzie także ciało powołane jest do komunii z Bogiem.
Z recenzji ks. prof. dr. hab. Bogdana Częsza

Waga0.55 kg
Shopping Cart