DRABINA JAKUBOWA

25,00 

SKU: ISBN: 83-60335-15-X Kategoria:

Lektura „Drabiny Jakubowej” Sergiusza Bułgakowa może stać się ubogacającym katolików spotkaniem z rosyjskim prawosławiem. Książka ta nie jest bowiem tylko wykładem prawosławnej nauki o aniołach, ale też wspaniałym wprowadzeniem w prawosławie w ogóle. Na kilkuset stronach poza solidnie (choć nie ma co ukrywać miejscami dyskusyjną) udokumentowaną nauką o aniołach, ich hierarchiach i roli w ludzkim życiu – znaleźć też można niezwykłe intuicje antropologiczne (by wymienić tu tylko rozważania na temat cielesności każdej ludzkiej miłości i wykład prawosławnego rozumienia małżeństwa czy różnicy między obrazem a podobieństwem Bożym w człowieku), teologiczne (starczy wspomnieć rozważanie nad specyfiką posługiwania Matki Bożej i Jana Chrzciciela) czy nawet mistyczne (rozumienie Boga w jego relacji do stworzenia). Wszystko zaś w otoczeniu teologii Mądrości Bożej (do której warto podchodzić ostrożnie, często i niebezpodstawnie
dostrzega się w niej bowiem elementy gnostyckie), określanej przez Bułgakowa sofiologią.
Tomasz P. Terlikowski

Sergiusz Bułgakow (1871-1944): duchowny, ekonomista, filozof i teolog. Jeden z największych myślicieli rosyjskich XX wieku. W młodości marksista, dopiero w wieku dojrzałym nawrócił się na prawosławie. W przededniu rewolucji październikowej przyjął święcenia kapłańskie. Po rewolucji przebywał na emigracji we Francji, gdzie był współzałożycielem i przez wiele lat rektorem prawosławnego Instytutu św. Sergiusza. Autor systemu teologicznego zwanego sofiologią, a także wielu prac z dziedziny ekonomii i filozofii. Zajmował się także teologią języka, mariologią, angelologią, teologią Izraela. Zaangażowany w dialog ekumeniczny
z Kościołem anglikańskim i katolickim.

Waga0.4 kg
Shopping Cart