DLACZEGO WIARA CHRZEŚCIJAŃSKA WCIĄŻ MA SENS (C. Stephen Evans)

34,90 

Kategoria:

Niniejsza książka powstała na podstawie wykładów wygłoszonych przez C. Stephena Evansa w ramach cyklu Wiara chrześcijańska w XXI wieku. Odpowiedź na nowy ateizm. Autor odpowiada na krytykę płynącą ze strony nowych ateistów, zwłaszcza na podstawowy zarzut mówiący, że wiara nie ma intelektualnych podstaw. Uzasadnia, że wiara wcale nie wymaga rezygnacji z rozumu, wręcz przeciwnie. Evans jednak nie tyle odpiera poszczególne zarzuty nowych ateistów, ile pokazuje, jak myślący chrześcijanin może uzasadnić nadzieję, którą niesie ze sobą wiara.

C. STEPHEN EVANS
Amerykański filozof, profesor nadzwyczajny filozofii i nauk humanistycznych na Baylor University. Zajmuje się filozofią religii i relacjami między psychologią i chrześcijaństwem. Jest znawcą twórczości Sørena Kierkegaarda, a wśród jego licznych publikacji znajduje się m.in. kilka książek dotyczących duńskiego filozofa. Był prezesem Society of Christian Philosophers (1998–2001) i Søren Kierkegaard Society, USA (1991).

SPIS TREŚCI:

Wstęp — 7

Kim są i co twierdzą nowi ateiści? — 11
Wartość teologii naturalnej — 21
Pojęcie naturalnego znaku wskazującego na Boga — 33
Naturalne znaki wskazujące na Boga a argumenty teistyczne — 41
Czy możemy oprzeć się na naturalnych znakach wskazujących na Boga? — 57
Rozpoznanie samoobjawienia Boga — 69
Kryteria autentyczności Bożego objawienia — 83
Wnioski. Obrona słuszności wiary chrześcijańskiej — 103
Bibliografia — 119
Indeks — 125

Wydawca

Prodoteo

Shopping Cart