CZŁOWIEK W OBLICZU SŁOWA

30,00 

Brak w magazynie

SKU: ISBN 978-83-919699-3-9 Kategoria:

Nauka o usprawiedliwieniu Marcina Lutra a program demitologizacji Rudolfa Bultmanna.

 

Lekturę rozprawy ks. Chwastka warto polecić czytelnikom o wyznaniu ewangelicko – augsburskim oraz reprezentujących inne Kościoły i religie, ale zainteresowanych luteranizmem, ponieważ dotyczy myśli teologicznej twórcy konfesji luterańskiej oraz jej interpretacji przez niemieckiego teologa Rudolfa Bultmanna, który żył w latach 1884 – 1976, a doktoryzował się w Marburgu. Przed sięgnięciem po opracowanie naukowe dobrze będzie przeczytać artykuł popularnonaukowy teologa z ChAT na temat biografii i poglądów interpretatora dzieła Lutra.

Zaletę książki stanowi przejrzysta struktura. W pierwszym rozdziale autor przedstawia Wprowadzenie do teologii usprawiedliwienia Marcina Lutra, w drugim Program demitologizacji Rudolfa Bultmanna, a w trzecim Próbę konfrontacji: Luter a Bultmann. Analiza porównawcza opracowana przez D. Chwastka powinna zainspirować do podobnych badań innych teologów, bowiem poglądy Lutra zawsze będą stanowić punkt wyjścia dla teologii ewangelicko – augsburskiej i szerzej, protestanckiej. Teologowie winni też podjąć próby autorskiej interpretacji myśli reformatora.

Praca duchownego z Lublina na równi z walorami poznawczymi ma wartość duszpasterską, ponieważ skłoni czytelników do refleksji religijnej i etycznej. Pastor podkreśla, iż Bultmann dostrzegł, że Biblia opowiada o Bogu, który jest „dla człowieka”. Należy z tego wyciągnąć wniosek, że osoby wierzące powinny czytać Pismo Święte i uprawiać na jego kanwie refleksję nad swoim postępowaniem oraz starać się żyć zgodnie z etyką chrześcijańską. W ten sposób uczynią Biblię podstawą własnej egzystencji duchowej i społecznej. Inny wątek z myśli Bultmanna to opinia o konieczności wprowadzenia takiej interpretacji Dobrej Nowiny, żeby religia interesowała współczesnych ludzi, szła do przodu razem ze światem. Do tego sprowadza się postulat demitologizacji Nowego Testamentu, głoszony przez Bultmanna. Z myślicielem trzeba się zgodzić zastrzegając, że rewaloryzacja nauki Lutra nie może doprowadzić do zanegowania jej podstawowego kanonu. Jej interpretację należy prowadzić ostrożnie, żeby ustrzec się herezji.


Waga0.2 kg
Shopping Cart