BUDOWANIE WIĘZI Z DZIEĆMI Josh McDowell DVD

25,00 

SKU: g3 Kategoria:

Zapraszamy do obejrzenia i posłuchania Josha McDowella (uznanego amerykańskiego mówcy chrześcijańskiego i autora ponad 100 książek), który przemawiał 12.12.06 w Katowickim Spodku do kilku tysięcy rodziców. Josh dzielił się przykładami ze swojego życia oraz tym, co Pismo św. mówi o budowaniu więzi z dziećmi. Jego wystąpienie było oparte o badania przeprowadzone w Polsce i dotyczące naszej młodzieży (wyniki zostały przedstawione przez Roberta Kościuszkę). Zobaczymy także Antoniego i Agnieszkę Tompolskich, rodziców czwórki dzieci, którzy opowiadają o budowaniu właściwych więzi na przykładzie własnej rodziny.
Przyjazd Josha związany jest z programem Fundamenty Wiary. Celem programu jest pomoc rodzicom w budowaniu więzi z dziećmi, by dzięki tym więziom umieli przekazać dzieciom wiarę tak, aby stały się gorliwymi wyznawcami Chrystusa. Chrześcijanami, którzy wiedzą w co wierzą, dlaczego w to wierzą i żyją zgodnie z tym.
DVD 150 min. POLECAMY!!!
TY I TWOJE DZIECKO
Sześć kroków do stworzenia kochającej się rodziny
Afirmacja
„Weselcie się z tymi, którzy się weselą. Płaczcie z tymi, którzy płaczą.”
(List do Rzymian 12, 15)
Jednym z najbardziej skutecznych sposobów na utożsamienie się z naszymi dziećmi, nawet jeśli, w pełni ich nie rozumiemy, jest afirmacja ich uczuć. Afirmacja znaczy „potwierdzenie, zgoda, uznanie.”
Kiedy afirmujemy uczucia młodych ludzi, dajemy im poczucie autentyczności.
Afirmowanie ich uczuć przekazuje im, że są prawdziwymi osobami, a ich uczucia są ważne. Kiedy utożsamiamy się z ich uczuciami radości lub rozczarowania, dajemy im w ten sposób poznać, że uznajemy ich za to kim naprawdę są – prawdziwymi istotami ludzkimi.
Akceptacja
„Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was – ku chwale Boga.”
(List do Rzymian 15, 7)
Twoja akceptacja pozwala twoim dzieciom uwierzyć, że będziecie stale ich kochać niezależnie od tego, co się stanie.
Kiedy akceptujemy młodych ludzi za to kim są to daje im poczucie bezpieczeństwa.
Akceptacja to przyjmowanie ludzi za to, kim są a nie za to, co robią.
Kiedy wasze dzieci czują się akceptowane przez was, to jest im łatwiej przyjmować coś od was czy być szczerymi, co powoduje większe zaufanie pomiędzy wami.
Docenianie
„A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.”
(Ewangelia według św. Mateusza 3, 17)
Akceptacja jest fundamentem bezpieczeństwa w więziach, a docenianie możemy nazwać ich kamieniem węgielnym.
Kiedy wyrażamy docenianie młodym ludziom, dajemy im poczucie znaczenia.
Akceptując młodych ludzi mówimy im, że to kim są jest ważne, doceniając ich mówimy im, ze to co robią też się liczy.
Nasze docenianie pokazuje młodym ludziom, że są cenni i że ich osiągnięcia mają dla kogoś znaczenie.
Uczucia
„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.”
(Pierwszy list św. Jana 4, 7)
Wyrażanie uczuć naszym dzieciom poprzez słowa pełne miłości i odpowiedni dotyk komunikuje im, że są warte kochania.
Kiedy okazujemy uczucia młodym ludziom, dajemy im poczucie, że są kochani.
Każde wyrażenie troski i bliskości dodaje dziecku sił emocjonalnych i pomaga zrozumieć, że jest kochane.
Dostępność
„Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze”
(Psalm 145,18)
Wyrażanie afirmacji, akceptacji i doceniania jest bardzo ważne dla naszych dzieci, ale możemy to zrobić tylko wtedy, kiedy będziemy dla nich dostępni.
Kiedy jesteśmy dostępni dla młodych ludzi, dajemy im poczucie ważności.
Kiedy jednak nie jesteśmy dostępni, to tak jakbyśmy mówili im: „Tak, kocham cię, ale inne rzeczy stale są ważniejsze od ciebie.”
Kiedy jesteśmy z naszymi dziećmi wtedy, kiedy nas potrzebują komunikujemy im nie tylko to, że są dla nas ważne, ale także wzmacniamy istniejącą pomiędzy nami więź.
Odpowiedzialność
„Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu.”

( List do Rrzymian 14, 12)
Aby wzmacniać więzi pomiędzy nami a naszymi dziećmi, musimy okazywać im afirmację, akceptację, docenienie, uczucie i być dla nich dostępnymi. Jeśli jednak nie zrównoważymy tych czynników egzekwowaniem zasad, ci młodzi ludzie nie nauczą się odpowiedzialności.
Kiedy z miłością oczekujemy od młodych ludzi przestrzegania zasad, uczymy ich odpowiedzialności.
Zasady pomagają młodym ludziom poruszać się bezpiecznie. Oni potrzebują pełnego miłości autorytetu rodziców i troszczących się o nich dorosłych tak, żeby mogli się nauczyć podejmować odpowiedzialne, właściwe decyzje. Bez zasad są zdezorientowani i tkwią w chaosie.

Czas trwania 150 min, DVD

Waga0.2 kg
Shopping Cart