BOMBA W SZKOLE

34,90 

SKU: ISBN 978-83-7595-327-5 Kategoria:

Z wielką nadzieją, ale nie bez lęków przyjęliśmy powrót katechezy do szkoły…
Katecheza w szkole była postrzegana jako szansa na ugruntowanie wiary uczniów oraz jako gwarancja, że dzieci i młodzież uda się uformować w taki sposób, aby mogli dojrzeć
do odpowiedzialnego funkcjonowania w demokratycznym społeczeństwie.
Rekolekcje szkolne, które na mocy ustaleń konkordatowych zostały wpisane w program
wychowawczy każdej szkoły. Najczęściej były one organizowane w okresie
Wielkiego Postu, który w polskiej tradycji zawsze łączył się ćwiczeniami duchowymi.
Odpowiedzialni za rekolekcje proboszczowie i katecheci starali
się w różny sposób zagospodarować te trzy dni, tak aby były one odmienne
od dni nauki. Dziś po wielu doświadczeniach możemy powiedzieć, że rekolekcje
przekroczyły już próg dojrzałości. Jednak nie do końca można stwierdzić,
że osiągnęły taką dojrzałość, jakiej należałoby się spodziewać. Z całą stanowczością
trzeba zaznaczyć, że niestety nie udało się wypracować pewnej
solidnej formuły rekolekcyjnej, która dawałaby gwarancję wykorzystania rekolekcji
jako elementu wychowawczego. Rekolekcje są nadal punktem zapalnym
w rozmowach między dyrekcją a nauczycielami, między nauczycielami
a katechetami?
Książka, jest opisem doświadczenia prowadzenia rekolekcji szkolnych wraz z grupą ewangelizacyjną. Prezentuje metody przygotowywania i prowadzenia rekolekcji szkolnych z grupą dziesięciu osób. Metoda ta daje wiele możliwości dotarcia do młodego człowieka uczęszczającego na rekolekcje w  gimnazjum lub liceum. 
Mam nadzieję, że to wszystko co zawarte jest w książce pomoże katechetom  w przygotowywaniu i prowadzeniu rekolekcji w swoich szkołach. Może nawet poszczególne elementy, a nie cała metoda, pomogą uczynienia z rekolekcji szkolnych bardziej atrakcyjnej i owocnej propozycji. Książka ta jest propozycją szczególnie dla tych, którzy się nie poddają i nieustanie szukają metody na przekazywanie ewangelii, aby w ten sposób zmieniać świat na lepsze.

( fragment ze wstępu Autora)

Waga0.35 kg