Promocja!

BÓG I CZŁOWIEK (Manfred Uglorz)

30,00 

Dostępność: 2 w magazynie

SKU: ISBN 978-83-63562-60-1 Kategoria:

Książka „Bóg i człowiek. Powołanie i przeznaczenie człowieka w refleksji teologicznej apostoła Pawła”jest owocem badań nad teologiczną spuścizną apostoła Pawła. Sięga w przeszłość, w jego czasy, myślenie i działalność misyjną. Pisma Pawła są źródłem poznania początków chrześcijaństwa, powstania i rozwoju Kościoła, genezy, fundamentu i treści wiary tych, którzy niezależnie od epoki, w której żyją, odpowiedzieli na wezwanie Jezusa: ?Pójdź za mną!?.

Apostoł opisuje sytuację człowieka znajdującego się między mocą grzechu a zbawczą wolą Boga . […] Chrześcijanin żyje w napięciu pomiędzy „już” a „jeszcze nie w pełni”, z którego wynika imperatyw etyczny. Wolność jest przeto darem, lecz także zadaniem. Paweł pisze: „Chrystus wyzwolił nas” i napomina: „Stójcie niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli”. 
(fragment książki)

Główne rozdziały książki: 
1. Uczeń Gamaliela i apostoł Chrystusa 
2. Jeden Bóg Ojciec
3. Bóg ewangelii i prawa
4. Człowiek jako Boże stworzenie 
5. Fundamenty i źródła chrześcijańskiego życia 
6. Wypełnienie czasu

Waga0.4 kg
Wydawca

Warto

Shopping Cart